Christers funderingar

Christers funderingar

Om bloggen

Funderingar kring frågor som jag stöter på genom mina kontakter med personer i min närhet som har olika typer av funktionshinder.

Kortbetalning för dyrt för Landstinget!

ÅsikterPosted by Christer Johansson Sat, January 14, 2012 13:03:48

På Landstingets hemsida kan man läsa följande om betalning av patientavgifter:
"Betalning
Din patientavgift betalar du oftast i samband med besöket. Vi vill gärna att du betalar med kort, men det går också bra med kontanter.
"


Detta gäller inte vid ett avgiftsbelagt (80 kr) besök på Centrum för Hjälpmedel. Där var man tidigare tvungen att betala med kontanter alternativt få en faktura hemsänd i efterhand.
Jag har vid kontakt med ledningen för CFH efterlyst att man ska införa en möjlighet till kortbetalning på samma sätt det som gäller inom övriga vården.
Beskedet har varit att man på CFH har för liten omsättning för att det ska motivera kostnaderna för installation av en kortbetalningsterminal.
Sedan en tid har man nu i stället tagit bort möjligheten att betala kontant och fakturerar alla besök med 80 kr utan särskild faktureringsavgift.
Eftersom avgiften ingår i högkostnadsskyddet måste man nu efter betalning av en faktura göra ett extra besök på CFH eller annan vårdinrättning för att få sitt högkostnadskort stämplat med 80 kr mot uppvisande av kvitto på fakturabetalningen. Detta är en mycket omständig procedur för ”kunden” vilket troligen i de flesta fall innebär att kortet aldrig stämplas.


Nu funderar jag på: Varför gäller inte generella regler för hur man betalar egenavgiften inom vården?


Som skattebetalare kan jag dessutom inte låta bli att fundera över om det verkligen kan vara kostnadseffektivt att skicka ut fakturor på 80 kr.
Kanske vore det mest kostnadseffektiva i så fall att helt ta bort besöksavgiften eftersom det fakturerade beloppet knappast ens kan betala vad faktureringen kostar i administrativt arbete .